• การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone)
    ในการศึกษาพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่
  • การประชุมระดมความคิดเห็นระบบติดตามเเละรายงานคุณภาพอากาศ PM2.5
  • สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ ปี 2561
  • กิจกรรม GISday 2018

Recent Activities

Our Library

คลังข้อมูลของเรา ที่รวบรวมฐานข้อมูลความรู้ด้าน GIS.

อ่านรายละเอียด...

Our Network

ศูนย์ฯ มีเครือข่ายดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทั้งหมด 6 ศูนย์

อ่านรายละเอียด...

Awards

ศูนย์ฯ ได้รับความไว้วางใจในการทำงานเพื่อให้บริการทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของศูนย์ฯ

อ่านรายละเอียด...

Our Database

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ GIS, ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite) และอื่นๆ

อ่านรายละเอียด...

FAQ

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการให้บริการและการทำงานของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)

อ่านรายละเอียด...

Contact us

ติดต่อศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)

อ่านรายละเอียด...

S-Booster 2019

S-Booster 2019 ดันไอเดียสัญชาติไทย ดังไกล สู่นวัตกรรมใหม่ในระดับโลก! พบกับโครงการประกวดการแข่งขันธุร...

  • วันที่เขียน: 2019-06-17 11:34:33 (6 hours from now)
  • 80 เข้าชม

การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ(Drone)ในการศึกษาเเหล่งพื้นที่เกิดน้ำท่วมในจังหวัดเชียงใหม่

การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ(Drone)ในการศึกษาเเหล่งพื้นที่เกิดน้ำท่วมในจังหวัดเชียงใหม่

  • วันที่เขียน: 2019-06-17 11:26:59 (6 hours from now)
  • 0 เข้าชม

แผนที่ภูมิศาสตร์เขตภาคเหนือตอนบน (คลิกดูรายละเอียด)
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : ข้อมูลดาวเทียมและแผนที่ (คลิกดูรายละเอียด)
ฐานข้อมูลและเครือข่าย “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น” (คลิกดูรายละเอียด)