การประชุมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2558

การประชุมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2558 เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศก้าวไกล ท้องถิ่นไทยพัฒนา" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0006.jpg
0005.jpg
0008.jpg
0007.jpg