วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559

วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559
 
 
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(ภาคเหนือ)
ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัทอีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้จัดงาน "วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ" ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในภาคเหนือ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

8.jpg
7.jpg
10.jpg
9.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg