ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ(ภาคเหนือ) ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ภูมิภาคฯ (ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุม อาคารปฎิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10