งานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2017

ช่วงระหว่างวันที่ 17-19  สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
DJI_0003.JPG