โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนระดับภูมิภาค ภาคเหนือ 3 ทีม ได้แก่ 1. ทีม WISH SOURCE โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 2. ทีม LIFE SKY โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ 3. ทีม ADVENTURE TEAM โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จ.น่าน ได้เข้าร่วมฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ ตามโครงการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg