สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 5 - 8 กันยายน ที่ผ่านมา ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมในการจัดงานสัมมนาวิชาการภายใต้เรื่อง" เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับการพัฒนาในยุค THAILAND 4.0" โดยมีศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก และน่านบูติคโฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดน่าน

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG