วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(ภาคเหนือ) ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัทอีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน "วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ" ประจำปี 2560 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในภาคเหนือ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56