กิจกรรมงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ภูมิภาคฯ ในฐานะองค์กรร่วมดำเนินงานกับเครือข่ายต้านโลกร้อน ได้ร่วมจัดงานมหกรรม "รูปธรรมการจัดการร่วมตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ โครงการจริงใจ มาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10