กิจกรรม Aerospace Smart School ภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน (Aerospace Smart School) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฎิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1.โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา จ.น่าน
2.โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปาง
3.โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
4.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
5.โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
6.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

CMU_๑๘๐๑๐๘_0334.jpg
CMU_๑๘๐๑๐๘_0373.jpg
CMU_๑๘๐๑๐๘_0356.jpg
CMU_๑๘๐๑๐๘_0327.jpg
CMU_๑๘๐๑๐๘_0308.jpg
CMU_๑๘๐๑๐๘_0289.jpg
CMU_๑๘๐๑๐๘_0277.jpg
CMU_๑๘๐๑๐๘_0226.jpg
CMU_๑๘๐๑๐๘_0197.jpg
CMU_๑๘๐๑๐๘_0193.jpg
CMU_๑๘๐๑๐๘_0171.jpg
CMU_๑๘๐๑๐๘_0144.jpg
CMU_๑๘๐๑๐๘_0105.jpg
CMU_๑๘๐๑๐๘_0065.jpg
CMU_๑๘๐๑๐๘_0061.jpg
CMU_๑๘๐๑๐๘_0037.jpg
CMU_๑๘๐๑๐๘_0023.jpg