กิจกรรม อยากให้น้องลอง "บิน" โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ Drone Academy Thailandc และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ณ โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณครูและนักเรียนที่สนใจด้านอากาศยานเข้าร่วมจำนวน 100 คน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11