สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมในการจัดงานสัมมนาวิชาการภายใต้เรื่อง" ภูมิสารสนเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน" โดยมีศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดขึ้น ณ ณ โรงเเรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

1