วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(ภาคเหนือ) ร่วมกับภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และบริษัทอีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน "วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ" ประจำปี 2561 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในภาคเหนือ ผ่านกิจกรรมฐานความรู้ทางด้านเเผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ(Aerial Photo) การรับรู้ระยะไกล(Remote Sensing: RS) ระบบกำหนดตำเเหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System:GPS) รวมทั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
เเละการเเข่งขันออกเเบบเเผ่นที่ออนไลน์ผ่าน Arcgis Online 

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
333.jpg
222.jpg
111.jpg