การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบติดตามและรายงานคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

วันที่ 29 เม.ย. 2562 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ร่วมกับองค์กรภาคีร่วมพัฒนา ในการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบติดตามและรายงานคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ด้วยข้อมูลดาวเทียม ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก สนับสนุนโดย สสส. การประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นการแนะนำโครงการวิจัยระบบติดตามและรายงานสถานการณ์ PM2.5 ทั้งหลักการวิธีการในการได้มาซึ่งข้อมูล สถานการณ์ปัจจุบัน แนวทางในอนาคต รวมถึงข้อเสนอแนะสนับสนุนจากองค์กรร่วมแนวทางการพัฒนา ในการนี้ความคิดข้อเสนอต่างๆ ในการประชุมระดมความคิดเห็นจะถูกนำไปพัฒนาระบบที่เกิดขึ้นในเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้งานมากที่สุด

กิจกรรมpm2.5_1.jpg
กิจกรรมpm2.5_2.jpg
กิจกรรมpm2.5_3.jpg
กิจกรรมpm2.5_4.jpg
กิจกรรมpm2.5_5.jpg
กิจกรรมpm2.5_6.jpg
กิจกรรมpm2.5_7.jpg
กิจกรรมpm2.5_8.jpg
กิจกรรมpm2.5_9.jpg