โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำเเผนที่ด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAVS-Based Mapping)

ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 GISTNORTH ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำเเผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAVS-Based Mapping) ที่มีรายละเอียดการฝึกอบรมทั้งหลักการการทำเเผนที่ด้วย UAV การควบคุมการบินด้วย UAV การวางเเผนการบินถ่าย การฝึกปฏิบัติบินถ่ายเเละการประมวลผลภาพเเละการนำเสนอข้อมูล ร่วมจัดโดย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะสื่อเเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เเละสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

6377B6F6-209D-4C79-A11F-CD62723DD5A7.jpg
โดรนวันสอง_๑๙๑๐๐๓_0007.jpg
โดรนวันสอง_๑๙๑๐๐๓_0013.jpg
โดรนวันสอง_๑๙๑๐๐๓_0020.jpg
โดรนวันสอง_๑๙๑๐๐๓_0024.jpg