workimg
  • ผู้เขียน: administrator
  • วันที่เขียน: 2021-09-24 00:18:20 (4 days ago)
  • 1016 เข้าชม

การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อจัดทำเเผ่นที่นำร่องหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม

การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อจัดทำเเผ่นที่นำร่องหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม

อ่านรายละเอียด...