workimg
  • ผู้เขียน: administrator
  • วันที่เขียน: 2023-04-02 11:43:19 (5 hours from now)
  • 1685 เข้าชม

การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อจัดทำเเผ่นที่นำร่องหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม

การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อจัดทำเเผ่นที่นำร่องหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม

อ่านรายละเอียด...