การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อจัดทำเเผ่นที่นำร่องหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม

ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ได้ให้ความร่วมมือต่อศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geoinformatics Center) สถาบันเทคโนเเห่งเอเชีย (AIT) ดำเนินการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อจัดทำเเผ่นที่นำร่องหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม พื้นที่ดำเนินการนำร่องจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวได้รับได้รับการความอนุเคราะห์ทุนจากธนาคารโลก (World Bank)

1
2
3
4