• ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2018-06-20 23:13:41 (3 days ago)
 • 803 เข้าชม

การประมาณค่าเชิงพื้นที่ของจุดความร้อน ปี 2560

ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านรายละเอียด...

 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2018-06-22 19:57:50 (1 day ago)
 • 2356 เข้าชม

การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวจากจุดความร้อนจากข้อมูลดาวเทียม TERRA-AQUA ระบบ MODIS

แผนที่การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวจากจุดความร้อนที่ค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ จากข้อมูลดาวเทียม TERRA-AQUA ระบบ MODIS   
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 2 มีนาคม 2559 
วันที่ 7 มีนาคม 2559
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่  >>>> 
https://www.facebook.com/gistnorth

อ่านรายละเอียด...

 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2018-06-22 05:00:14 (2 days ago)
 • 2018 เข้าชม

โครงการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics Media Contest 2016)

GISTDA ร่วมกันศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน

อ่านรายละเอียด...

 • ผู้เขียน: administrator
 • วันที่เขียน: 2018-06-22 01:03:15 (2 days ago)
 • 1854 เข้าชม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญส่งผลงานวิจัย-บทความวิชาการ

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย-บทความวิชาการ

อ่านรายละเอียด...