S-Booster 2019

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของเทคโนโลยีระบบนำทางด้วยดาวเทียมหรือ Global Navigation Satellite System (GNSS) ซึ่งจำเป็นต้องผลักดังนั้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเติบโตของเทคโนโลยีอวกาศ
สทอภ. จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดไอเดียทางธุรกิจนวัตกรรม เพื่อดันไอเดียสัญชาติไทย ดังไกล สู่นวัตกรรมใหม่ในระดับโลก!

ฟรี! สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมแนะแนวโครงการ
http://skp.gistda.or.th/s-booster/