• Introduction

Our Library

คลังข้อมูลของเรา ที่รวบรวมฐานข้อมูลความรู้ด้าน GIS.

อ่านรายละเอียด...

Our Network

ศูนย์ฯ มีเครือข่ายดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทั้งหมด 6 ศูนย์

อ่านรายละเอียด...

Awards

ศูนย์ฯ ได้รับความไว้วางใจในการทำงานเพื่อให้บริการทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของศูนย์ฯ

อ่านรายละเอียด...

Our Database

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ GIS, ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite) และอื่นๆ

อ่านรายละเอียด...

FAQ

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการให้บริการและการทำงานของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)

อ่านรายละเอียด...

Contact us

ติดต่อศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)

อ่านรายละเอียด...

ประชาสัมพันธ์งานวันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2017)

งานวันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560 (GIS DAY 2017)
​   15 พฤศจิกายน 2560&n...

 • วันที่เขียน: 2017-12-16 11:17:07 (6 hours from now)
 • 312 เข้าชม

การประมาณค่าเชิงพื้นที่ของจุดความร้อน ปี 2560

 • วันที่เขียน: 2017-12-15 03:46:14 (1 day ago)
 • 579 เข้าชมโครงการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics Media Contest 2016)

 • วันที่เขียน: 2017-12-15 03:44:37 (1 day ago)
 • 1814 เข้าชม

 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญส่งผลงานวิจัย-บทความวิชาการ

  ขอเชิญส่งผลงานวิจัย-บทความวิชาการ

  • วันที่เขียน: 2017-12-14 23:28:42 (1 day ago)
  • 1677 เข้าชม

  แผนที่ภูมิศาสตร์เขตภาคเหนือตอนบน (คลิกดูรายละเอียด)
  อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : ข้อมูลดาวเทียมและแผนที่ (คลิกดูรายละเอียด)
  ฐานข้อมูลและเครือข่าย “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น” (คลิกดูรายละเอียด)